Dreptul civil - avocat actiune pretentii - Avocat-Ploiesti

Dreptul civil - avocat actiune pretentii - Avocat-Ploiesti
ICCJ. Decizia nr. 65/2015. Civil. Pretenţii. Recurs

Blog

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE SECŢIA A II-A CIVILĂ Decizia nr. 65/2015 Dosar nr. 583/88/2012 Şedinţa publică de la 15 ianuarie 2015 Asupra recursului de faţă; Din examinarea lucrărilor dosarului s-au constatat următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr. 583/88/2012 din 21 februarie 2012 reclamanta SC P. SRL a chemat în judecată Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea pentru ca, pe calea procedurii prevăzută de O.U.G. nr. 119/2007, să fie somată să îi plătească suma de 571.218 lei pe care pârâta i-o datorează conform contractelor de execuţie lucrări „Reabilitare termică clădiri de locuinţe 7 loturi (10 blocuri): din 19 noiembrie 2010, din 13 decembrie 2010, din 13 decembrie 2010, din 2 decembrie 2010, din 13 decembrie 2010, din care 173.400 lei reprezintă diferenţă preţ neachitată iar 397.816 lei penalităţi de întârziere de 0,2% conform art. 26.2 în toate contractele, penalităţi calculate până la data de 17 februarie 2012, cu plata cheltuielilor de judecată. Pârâta Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tulcea a formulat cereri de chemare în garanţie a celor două asociaţii de proprietari, Asociaţia de proprietari E. şi Asociaţia de Proprietari F. Astfel, referitor la chemata în garanţie Asociaţia de Proprietari F., pârâta Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tulcea a arătat că asociaţia a achitat debitul principal şi că solicită obligarea acesteia numai la plata sumei de 14.353,33 lei cu titlu de penalităţi. Cu privire la chemata în garanţie Asociaţia de Proprietari E., a arătat de asemenea că şi aceasta a achitat debitul principal, astfel că a solicitat obligarea acesteia numai la plata sumei de 93.546,11 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. Prin sentinţa civilă nr. 2723 din 13 mai 2013 Tribunalul Tulcea a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Municipiului Tulcea – Direcţia Poliţie Comunitară, ca rămasă fără obiect. A luat act de renunţarea la judecata cererii de chemare în garanţie a proprietarilor formulată de Asociaţia de Proprietari E. A admis în parte acţiunea principală, având ca obiect pretenţii, formulată de reclamanta SC P. SRL, în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială, Municipiul Tulcea, Prin Primar, a obligat pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea la plata sumei de 299,75 lei cu titlu de diferenţă preţ rămasă neachitată către reclamanta SC P. SRL. A obligat pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea la plata sumei de 230640,11 lei cu titlu de penalităţi către reclamanta SC P. SRL. A admis în parte cererile de chemare în garanţie formulate de pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea împotriva pârâtelor Asociaţia de proprietari E. şi Asociaţia de proprietari Bloc F, a obligat pârâta Asociaţia de Proprietari E. la plata sumei de 100.783,04 lei cu titlu de penalităţi către pârâta-reclamantă Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea. A obligat pârâta Asociaţia de Proprietari Bloc F. la plata sumei de 7.632,6 lei cu titlu penalităţi către pârâta-reclamantă Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea şi a respins ca rămas fără obiect capătul de cerere din cererile de chemare în garanţie privind plata sumelor ce le reveneau pârâtelor asociaţiile de proprietari pentru plata lucrărilor de intervenţie executate.