Asociatii si fundatii

Asociatii si fundatii
Principalele servicii avocatiale pe care le oferim in acest domeniu al persoanelor juridice fără scop lucrativ sunt:

Servicii

  • asistenţă juridica, prezentarea legislaţiei aplicabile în materie
  • redactarea actelor constitutive şi derularea procedurilor legale în vederea dobândirii personalităţii juridice, respectiv a elementelor de identificare fiscală
  • consultanţa şi asistenţa avand ca obiect eventualele modificări ale actelor constitutive, respectiv extinderea in teritoriu a activităţilor organizaţiei
  • asistenţă şi consultanţă cu privire la modalitatea de desfasurare a activităţii organizaţiei, cu incidenţă asupra legislaţiei privind activităţile economice