Noutăți Legislative

Nu ratezi nici o știre

Dreptul muncii, litigii munca, avocat Ploiesti

Dreptul muncii, litigii munca, avocat Ploiesti
Dreptul muncii : Avocat litigii de munca : Decizia ICCJ nr. 3017/04.06.2019

Blog

„Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că reprezintă discrimare acordarea măririi de
salariu unui salariat în cuantum mai mic în raport cu colegii săi cu aceeaşi funcţie, vechime şi
grad principal pe motiv că a avut prea mult concediu medical. În speță, instanța supremă a
validat argumentul instanței de fond care a schimbat sancţiunea aplicată recurentului-pârât
în calitate de angajator din „avertisment” în amendă (2.500 RON), în condiţiile în care a
reţinut că fapta de discriminare a fost comisă în cadrul unui raport de muncă, a vizat pe
recurenta-reclamantă, care a primit pentru o perioadă îndelungată (1 noiembrie 2011 – 1
decembrie 2014) un salariu mai mic decât colegii săi pentru un motiv discriminatoriu
nejustificat obiectiv şi în principal această situaţie a fost generată de recurentul-pârât în
calitate de angajator care este o instituţie publică, care avea obligaţia de a asigura egalitatea
de tratament în ceea ce o priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de
muncă. (Decizia nr. 3017 din 4 iunie 2019, pronunțată de Secția de contencios administrativ
și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție)”