Dreptul civil – Avocat Civil – Avocat Ploiesti

Drept civil : Avocat civil :Decizia ICCJ nr.  18/17.02.2020


Prin Decizia nr. 18/17.02.2020 instanța supremă a stabilit că, chiar dacă, potrivit   art. 435
alin. (2) din Codul de procedură civilă, legiuitorul a stabilit – ca regulă – opozabilitatea unei
hotărâri judecătorești (adică  hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât
aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada contrară), prin excepție, tot legiutorul a
statuat în art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă că, în cazul acțiunii în revendicare
imobiliară a unui bun proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), hotărârile
judecătorești pronunțate în folosul coproprietății profită tuturor coproprietarilor, în
timp ce hotărârile judecătorești potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile
celorlalți coproprietari.

Articole Asemanatoare

Leave us a reply