Dreptul civil – Avocat Actiune Pretentii – Avocat Ploiesti

ICCJ. Decizia nr. 65/2015. Civil. Pretenţii. Recurs

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE Şl JUSTIŢIE SECŢIA A II-A CIVILĂ Decizia nr. 65/2015 Dosar nr. 583/88/2012 Şedinţa publică de la 15 ianuarie 2015 Asupra recursului de faţă; Din examinarea lucrărilor dosarului s-au constatat următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr. 583/88/2012 din 21 februarie 2012 reclamanta SC P. SRL a chemat în judecată Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea pentru ca, pe calea procedurii prevăzută de O.U.G. nr. 119/2007, să fie somată să îi plătească suma de 571.218 lei pe care pârâta i-o datorează conform contractelor de execuţie lucrări „Reabilitare termică clădiri de locuinţe 7 loturi (10 blocuri): din 19 noiembrie 2010, din 13 decembrie 2010, din 13 decembrie 2010, din 2 decembrie 2010, din 13 decembrie 2010, din care 173.400 lei reprezintă diferenţă preţ neachitată iar 397.816 lei penalităţi de întârziere de 0,2% conform art. 26.2 în toate contractele, penalităţi calculate până la data de 17 februarie 2012, cu plata cheltuielilor de judecată. Pârâta Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tulcea a formulat cereri de chemare în garanţie a celor două asociaţii de proprietari, Asociaţia de proprietari E. şi Asociaţia de Proprietari F. Astfel, referitor la chemata în garanţie Asociaţia de Proprietari F., pârâta Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tulcea a arătat că asociaţia a achitat debitul principal şi că solicită obligarea acesteia numai la plata sumei de 14.353,33 lei cu titlu de penalităţi. Cu privire la chemata în garanţie Asociaţia de Proprietari E., a arătat de asemenea că şi aceasta a achitat debitul principal, astfel că a solicitat obligarea acesteia numai la plata sumei de 93.546,11 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. Prin sentinţa civilă nr. 2723 din 13 mai 2013 Tribunalul Tulcea a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Municipiului Tulcea – Direcţia Poliţie Comunitară, ca rămasă fără obiect. A luat act de renunţarea la judecata cererii de chemare în garanţie a proprietarilor formulată de Asociaţia de Proprietari E. A admis în parte acţiunea principală, având ca obiect pretenţii, formulată de reclamanta SC P. SRL, în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială, Municipiul Tulcea, Prin Primar, a obligat pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea la plata sumei de 299,75 lei cu titlu de diferenţă preţ rămasă neachitată către reclamanta SC P. SRL. A obligat pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea la plata sumei de 230640,11 lei cu titlu de penalităţi către reclamanta SC P. SRL. A admis în parte cererile de chemare în garanţie formulate de pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea împotriva pârâtelor Asociaţia de proprietari E. şi Asociaţia de proprietari Bloc F, a obligat pârâta Asociaţia de Proprietari E. la plata sumei de 100.783,04 lei cu titlu de penalităţi către pârâta-reclamantă Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea. A obligat pârâta Asociaţia de Proprietari Bloc F. la plata sumei de 7.632,6 lei cu titlu penalităţi către pârâta-reclamantă Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea şi a respins ca rămas fără obiect capătul de cerere din cererile de chemare în garanţie privind plata sumelor ce le reveneau pârâtelor asociaţiile de proprietari pentru plata lucrărilor de intervenţie executate.

Articole Asemanatoare

Leave us a reply