Drept Civil

Drept Civil
Dreptul civil constituie un domeniu in care echipa de avocati a Cabinetului nostru detine o vasta experienta, oferind clientilor sai servicii avocatiale de calitate, dintre care enumeram cu titlu exemplificativ.

Servicii

 • reprezentare si/sau asistare a clientilor Cabinetului in cadrul litigiilor avand ca obiect:
 • revendicare, expropriere, evacuare, granituire, uzucapiune, actiuni posesorii, rectificari de catre funciara
 • fond funciar
 • ieşire din indiviziune; partaj succesoral, precum si orice alte litigii in materie succesorala
 • pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare
 • constatarea existentei/inexistentei unui drept patrimonial/nepatrimonial
 • repararea si recuperarea prejudiciilor patrimoniale si/sau nepatrimoniale
 • raspundere civila contractuala
 • raspundere civila delictuala
 • reziliere/rezolutiune contracte
 • anularea/constatarea nulitatii actelor civile
 • ordonanta de plata
 • ordonanta presedintiala
 • cereri cu valoare redusa
 • contestatii la executare
 • orice alte litigii in materie civila
 • acordarea de consultatii juridice
 • analiza, interpretare, revizuire clauze contractuale
 • redactare contracte
 • redactare acte de procedura (cereri de chemare in judecata, intampinari, raspunsuri la intampinare, note de probe etc.)