Avocat adoptii

Cabinetul nostru de avocatura este specializat in dreptul familiei si din aceste considerente a solutionat cu succes si dosare care au avut ca obiect adoptii
Avocat adoptii cunoaste ca adoptia este reglementata in Capitolul III din Codul civil.
In Sectiunea I , “Dispozitii generale” se prezinta notiunea adoptiei si anume, adoptia este operatiunea juridica prin care se creaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudelele adoptatorului.
In aceeasi sectiune se mai prevad:
care sunt principiile adoptiei, respectiv:
– interesul superior al copilului;
– necesitatea de a asigura cresterea si educarea copilului intr-un mediu familial;
– continuitatea cresterii si educarii copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, lingvistica, religioasa si culturala;
– celeritatea in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei.
adoptia internationala: Codul civil prevede in art. 453  “Conditiile si procedura adoptiei internationale, ca si efectele acesteia asupra cetateniei copilului se stabilesc prin lege speciala”.
Conditiile de fond ale adoptiei:
– copilul poate fi adoptat pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu;
– cu toate acestea poate fi adoptata si persoana care a dobandit capacitate deplina de exercitiu, daca a fost crescuta in timpul minoritatii de catre cel care doreste sa o adopte;
– adoptia intre frati, indiferent de sex este interzisa.
– pot adopta doar persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa il adopte;
– nu pot adopta:
– persoane care sunt cunoscute cu boli psihice si handicap mintal;
– care au fost condamnate definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savârsita cu intentie, precum si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri;
– persoana ori familia al carei copil beneficiaza de o masura de protectie speciala sau care este decazuta din drepturile parintesti;
– persoanele care doresc sa adopte singure, ai caror soti sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se gasesc în una dintre situatiile prevazute mai sus.
Adoptatorul sau famiilia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului.
Procedura adoptiei:
– adoptia se incuviinteaza de catre instanta de tutela, daca este in interesul superior al copilului si sunt indeplinite toate celelalte conditii prevazute de lege. 
Etapele adoptiei interne sunt urmatoarele:
– se depune cererea de evaluare pentru obtinerea atestatului de persoana/familie apta sa adopte precum si actele necesare care se anexeaza la cererea de evaluare
– are loc intalnirea de informare, evaluarea sociala, evaluarea psihologica pregatirea pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte;
– eliberarea atestatului;
– incredintarea in vederea adoptiei-incuviintarea adoptiei;
– monitorizarea postadoptie
.

Cererea in vederea adoptiei se depune la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul de domiciliu.
In adoptie se acorda prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse si altor persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, in masura in care acest lucru nu contravine intersului sau superior.
Daca sunteti interesat de formalitatile necesare unei adoptii va rugam sa va adresati cu incredere cabinetului nostru de avocatura.

Articole Asemanatoare

Leave us a reply