blog-grid

Bancruta frauduloasa

  • October 21, 2015

Prevederile art. 241 din noul Cod penal, prin care s-a incriminat bancruta frauduloasa, reproduc in mare parte dispozitiile art.143 alin.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Astfel, bancruta frauduloasa reprezinta fapta persoanei care, urmar...

Citeste mai departe read-more
blog-grid

Asiguratorul in procesul penal

  • October 21, 2015

Prin Decizia nr. 1 din 28 martie 2005 data in recurs in interesul legii, I.C.C.J. a statuat ca societatile de asigurare trebuie citate in procesul penal numai in calitate de asigurator, deoarece raporturile juridice dintre aceste societati si asigurat au ...

Citeste mai departe read-more
blog-grid

Masuri Preventive

  • October 21, 2015

Titlul V din Codul de procedura penala, are denumirea de “Masurile preventive si alte masuri procesuale iar in Capitolul I sunt reglementate  masurile preventive. Avocat masuri preventive cunoaste ca in chiar primul articol din acest capitol se defines...

Citeste mai departe read-more